Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comunicare culturală și comunicare lingvistică în spațiul european

Autor:
ISBN:9789736115608
Editura:Institutul European
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Comunicare culturală și comunicare lingvistică în spațiul european

Citări la această publicație: 12

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].