Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noi teorii şi practici în clasificarea genealogică a limbilor lumii

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 25 (2), Secțiunea Limbă și comunicație, p. 133-142
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Our study attempts to summarize the last fifty years of theories and trends regarding the genealogical classification of world languages in a few language macro-families. These new classifications have in view the correlation of linguistics data analysis with the new findings pertaining to areas such as archeology, paleoanthropology and to genetics in particular (the mitochondrial DNA).
Cuvinte-cheie:languages of the world, genetic linguistics, mitochondrial DNA, the origins of language, Nostratic macrofamily
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: