Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1 supl.), p. 41-50
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[History of Lexical Items with Multiple Etymologies] Borrowings represent the natural result of the changes that have taken place in society. The new words enter the language at the same time with the entry in the extra- linguistic reality of the objects they describe, thus, introducing the novelty, the notion unknown until that time. Consequently, the lexical and the semantic borrowings are simultaneous. In Romanian, most borrowings are the result of the contacts between the speakers and the languages of the neighbour nations. That is why we shall name them direct borrowings. Nevertheless, there is also a large number of examples of borrowings, as well as direct ones, but distant from each other in both time and space, coming from the languages with cultural and/or scientific tradition, which we shall name cultural borrowings. In both cases, they represent a lexical richness determined by Romanian’s territorial and stylistic expansion. Each borrowing that entered Romanian language has its own history, an adventurous journey from start to destination, best illustrated by adaptation.
Cuvinte-cheie:borrowing, contact, multiple etymology, neologism, Romance languages
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
13Ioan OpreaComunicare culturală și comunicare lingvistică în spațiul europeanInstitutul European2008
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
3Anamaria BotaNeologismele în argouEITM, 1, 189-1942005pdf
html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: