Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The unity in diversity within the new Latin world

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 467-474
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:Romance unity, Inter-comprehensibility, Inter-Romance communication, Linguistic diversity, Multiculturalism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

13Ioan OpreaComunicare culturală și comunicare lingvistică în spațiul europeanInstitutul European2008
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: