Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații asupra dispozițiilor testamentare din secolul al XVII-lea

Autori:
Publicația: Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007), Secțiunea Istoria limbii române, etimologie, p. 745
Editori:Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Adina Dragomirescu (secretar de redacție)
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
1Gabriela BirișPragmaticalizarea verbului a ştiDiacronie–sincronie, II, 292014pdf
1Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uță BărbulescuLe macroacte testamentaire roumain du XVIIe siecle dans l’espace européen. Stéréotypie et innovationDICE, VII (1), 652010pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].