Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmaticalizarea verbului a şti

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 29
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article deals with the pragmaticalization of the Romanian verb a ști (to know) from a synchronic and diachronic perspective, with special stress on the contemporary spoken language. The article identifies and describes the polifunctionality of the epistemic verb a şti which is closely related to the status of textual deixis, giving an account to the characteristics of the contexts in which the verb commonly occurs.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Oana Uță Bărbulescu, Mihaela Constantinescu, Gabriela StoicaObservații asupra dispozițiilor testamentare din secolul al XVII-leaDinamica, 7452008
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: