Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sintaxa documentelor româneşti de la Muntele Athos: probleme şi rezultate

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 387-392
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette étude de syntaxe diachronique s’appuie sur 23 documents roumains, datés à partir de premières années du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Cuvinte-cheie:
  • grup nominal, prepoziţii, gramaticalizare, infinitiv
  • syntagme nominal, prépositions, grammaticalisation, infinitif
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: