Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre atributul categorial sau falsa apoziţie neizolată

Autor:
Publicația: Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:9789737373694
Editori:Camelia Stan, Rodica Zafiu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: