Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română veche

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Gramatică și fonetică, p. 51
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A semantic and pragmatic typology of appositions in Old Romanian]
The aim of the paper is to briefly describe the semantic and pragmatic typology of appositive constructions, by partially applying Charles Meyer's (1992) model. According to the degree of specificity, the appositive structures can be grouped in semantic and pragmatic classes in the following manner: appositions with a high degree of specificity: identification and naming (e.g. appellation at Meyer 1992), and exemplifying; ‘less specific’ appositions are the characterization type, and finally, in the class of appositions that are ‘as specific as their anchor’ we find reformulation and self-correction (see Quirk et al. 1985: 1308‒1316; Meyer 1992: 73‒82). Each class of apposition is linked to at least one semantic relation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: