“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandard

Author:
Publication: Limba română, LXV (4), Section Gramatică, p. 487-496
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Notes on the syntactic features of the direct object in the regional varieties of Romanian]
In the present paper we present some syntactic features of the direct object as they emerge from the investigation of a corpus of regional Romanian. Our purpose is, on the one hand, to determine whether there are archaic features of the direct object that have been preserved in the regionally, and, on the other hand, to see whether there are differences between the syntactic features of the direct object in regional vs. standard language.
The following phenomena have noticed: the extension of the marker pe with inanimates and the use of the relative care without the marker pe. Clitic doubling seems to be generally observed: there are however some cases of variation with respect to the clitic doubling of the direct object, particularly in the case of the postverbal object realized as a common or a proper noun. Other frequent phenomena are mentioned: the right dislocation of the direct object and double realization of the clitic direct object, the latter attested especially in the context of analytic verb forms.
Key words:
  • obiect direct, marcare diferenţiată, dublare, clitic, dislocare
  • direct object, differentiated marking, doubling, clitic, dislocation
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 11

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
3Ion CoteanuAnticiparea complementului prin pronume, o regulă gramaticală nouă?LR, XII (3), 2421963

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: