“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Reflexe ale medievalității europene în cultura română veche. Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel

Author:
Publisher:Editura Muzeului Național al Literaturii Române
Place:București
Year:

Citations to this publication: 29

0Imola-Ágnes Farkas
  • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
  • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Mădălina Botez Stănescu, Adina DragomirescuThe Romanian verbs a rămâne ‘remain’ and a se afla ‘be situated’ on the grammaticalization scaleRRL, LXV (2)2020pdf
html
1Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Adrian Chircu
  • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
  • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Alexandru MareșUdrişte Năsturel (Note filologice)LR, LXVII (3-4), 3212018pdf
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Isabela Nedelcu
  • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
  • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
1Maria Stanciu IstratePilde profane într-un manuscris românesc aflat la ManchesterLR, LXVI (3), 4292017pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
3Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
2Maria Stanciu-IstrateUn manuscris românesc din Manchester. Istoria unui împărat foarte scumpMareș, 2232016
72Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
13Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
3Cristina-Ioana DimaCântecul lui Ioasaf şi Verşul Sfântului Alexie, Omul lui Dumnezeu. O abordare literarăRITL, VII (1-4), 2732013pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].