“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Cîteva observații pe marginea unui text din secolul al XVIII-lea și a unei ediții fragmentare moderne – Pildele filosofești (1713)
  • Some remarks on an 18th century text and its fragmentary modern edition – Pildele filosofești [Philosophical Parables] (1713)

Author:
Publication: Diacronia, 15, A212
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În acest articol vom aborda și vom încerca să clarificăm o grafie neobișnuită (sumparao) dintr-un text de la începutul secolului al XVIII-lea, atribuit lui Antim Ivireanul. Este vorba de o traducere în română, după o versiune intermediară grecească, a unui original francez îndepărtat. Totodată, vom semnala cîteva grafii discutabile (sau mai mult decît discutabile), dintr-o ediție fragmentară modernă a textului respectiv, publicată de Alexandru Duțu în 1968 (ciocotințește pentru ciocotnițește; ciocotinția pentru ciocotniția; împărteșuțează pentru împărteșugează; roscoasă pentru roscoașă; scutelește pentru șutelește). De asemenea, vom semnala cîteva unități lexicale neobișnuite, rare, unele dintre ele reprezentînd antedatări față de cele mai vechi atestări înregistrate în lucrările de referință din domeniu (deletnicie; însoțime; răsfățăciune; soțiime). Vom propune și anumite precizări de ordin semantic și/sau etimologic.
  • In this article I will approach and try to clarify an unusual spelling (sumparao) which occurs in a text from the beginning of the 18th century, attributed to Antim Ivireanul. It is the question of a Romanian translation, made after an intermediate Greek version, of a distant French original. At the same time, I will point out some questionable (or more than questionable) spellings, from a fragmentary modern edition of the respective text, published by Alexandru Duțu in 1968 (ciocotințește for ciocotnițește; ciocotinția for ciocotniția; împărteșuțează for împărteșugează; roscoasă for roscoașă; scutelește for șutelește). I will also point out some unusual, rare lexical units, some of them representing antedatings compared to the oldest attestations registered in the reference works in the field (deletnicie; însoțime; răsfățăciune; soțiime). In so doing, I will propose certain semantic and/or etymological clarifications.
Key words:
  • filologie, documente vechi, lexicologie istorică, literatură veche, traducere
  • philology, old documents, historical lexicology, old literature, translation
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN