“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
  • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations

Author:
Publication: Diacronia, 7, A102
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În prezentul studiu, ne propunem să urmărim modul în care s-a constituit pronumele nehotărît altcineva în limba română. Faptele de ordin lingvistic sînt discutate, în mare măsură, în perspectivă diacronică, cea care ne poate ajuta să înțelegem care au fost etapele evolutive ale acestui pronume compus, pornindu-se de la o sintagmatizare după model latinesc și ajungîndu-se la o lexicalizare pe teren românesc. Pentru o analiză obiectivă și actuală, am prioritizat direcțiile investigative din recentele gramatici ale limbii române fie ele diacronice (Frâncu, 2009, Stan, 2013; SOR) ori sincronice (GALR; GBLR; RGR; GR).
    În sprijinul acestui demers, am făcut apel la un număr reprezentativ de scrieri vechi (în principal din veacurile al XVI-lea și al XVII-lea), care ilustrează dinamica limbii de odinioară, ca, de altfel, și mutațiile care au survenit pe parcurs. Cercetarea noastră a dus la rezultate interesante și inedite à la fois, referitoare la particularitățile structurale, la compatibilitatea semantică, la asocierea sintagmatică ori la implicațiile sintactice ale pronumelui în chestiune.
  • Within the present study, we aim to look at the way in which the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’ has come to being in Romanian. Its linguistic bearings are mainly discussed from a diachronic perspective, that can help us understand the evolutionary stages of this compound pronoun, starting from a process of syntagmatization on the basis of the Latin model, and ending in a lexicalization on Romanian grounds. In order to perform an analysis on the basis of objectivity and actuality, we have prioritized the investigative leads in recent grammars of the Romanian language, be they diachronic (Frâncu, 2009, Stan, 2013; SOR) or synchronic (GALR; GBLR; RGR; GR).
    For the accomplishment of this goal, we have made use of a representative sample of old writings (mainly from the 16th and 17th centuries), that illustrate the dynamics of the old language, as well as the mutations that occurred over time. Our research has led to interesting and novel à la fois results pertaining to the structural peculiarities, the semantic compatibility and the syntagmatic association or the syntactic implications of the pronoun in question.
Key words:
  • gramatică diacronică, sintagmă, lexicalizare, dinamică sintactică, pronume nehotărîte, cuantificatori
  • diachronic grammar, syntagm, lexicalization, dynamic syntax, indefinite pronouns, quantifiers
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 20

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
3Gabriela StoicaPronumele indefinit. De la latină la româna comunăIpostaze, I, 4432011
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN