“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română veche

Author:
Publication: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 144
ISBN:978-606-560-493-3
Editors:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Publisher:Editura Universității din Pitești
Place:Pitești
Year:
Abstract:Dans son article, l’auteur se propose de révéler le comportement morphosyntaxique de l’adverbe iute dont l’origine renvoie au slave et qui a diverses significations en ancien roumain. Cette démarche investigatrice est due au fait que la plupart des spécialistes qui ont décrit le comportement de l’adverbe iute au niveau de l’énoncé ont omis le fait que, aux XVIe et XVIIe siècles, cet adverbe avait aussi deux valeurs atypiques, respectivement celles de quantificateur verbal et de modificateur de gradation adjectivale, et qu’au moment où elles ont été repérées, celles-ci ont été seulement précisées/enregistrées/répertoriées et n’ont pas été analysées en détail.
Key words:adverbe, ancien roumain, slave, verbe, adjectif, quantificateur, gradation, modificateur
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 21

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1Raluca BrăescuAspecte ale gradării în limba română veche. Un exemplu de gramaticalizareSCL, LXVI (2), 179-1882015html
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
11Eugen SeidelElemente sintactice slave în limba românăEditura Academiei1958
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: