“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 1, A5
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Gradația adjectivală și adverbială a fost descrisă urmărindu-se direcțiile evolutive din latina populară și, fără o analiză în detaliu, cele integratoare, în contextul de ansamblu al limbilor romanice. Fără să aibă preocupări teoretice, prezentul studiu pleacă de la o înțelegere actuală a noțiunilor presupuse de categoria gradației, în funcție de care descrie faptele de limbă din texte aparținînd primelor trei secole. Obiectivul principal a fost exemplificarea cu fapte de limbă a tipurilor și subtipurilor de structuri și elemente: grade de intensitate (pozitivul, intensivul și superlativul absolut) și de comparație (comparativul de egalitate, de inegalitate și superlativul relativ); semiadverbele comparative și modalitățile de realizare a complementului comparativ și a expansiunii acestei poziții sintactice la nivel frastic. După evidențierea unor experimente regresive, s‑a încercat realizarea unei corelări nuanțate și diversificate între normele epocilor investigate și cea a limbii române actuale.
  • The comparison of adjectives and adverbs has been described following the directions of evolution in Vulgar Latin, as well as the integrative trends in the context of the Romance languages, but without a detailed analysis. Leaving apart the theoretical goals, the present study is based on an updated understanding of the concepts involved in the category of grading, according to which it describes language constructions in the first three centuries texts. The main goal was giving examples of language constructions for the following types and subtypes of structures and elements: degrees of intensity (positive, intensive and absolute superlative), degrees of comparison (comparative of equality, comparative of superiority, comparative of inferiority and relative superlative); comparative semi-adverbs and means of expressing the comparative adverbial, as well as the extension of this syntactic position at the complex sentence level. After pointing out some regressive experiments, we tried to make a detailed and thorough correlation between the norms in the periods that were studied and the norm of contemporary standard Romanian.
Key words:
  • gradație, intensificator, superlativul invers, analitic, sintetic
  • grading, intensifier, reverse superlative, analytic, synthetic
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 20

13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
8Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN