“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Introducere în studiul limbii române literare

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 44

0Iulia Elena Zup
  • Traducerea infidelă și scopurile traductive: Descoperirea Americii de Joachim Heinrich Campe, în versiune românească
  • Unfaithful translation and translation purposes: The Discovery of America by Joachim Heinrich Campe, in Romanian version
Diacronia, 13, A1822021pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă
  • Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian
Diacronia, 12, A1712020pdf.ro
pdf.en
0George Bogdan ȚâraȘcoala Ardeleană și latinitatea „altfel” a limbii române. SubstantivulQR, VIII (1), 3902020pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Luiza MarinescuRomanian printing houses: highlights and monuments of the religious culture and literary language – Towards a more comprehensive and comparative approach in the study of Romanian literatureJRLS, 18, 353-3642019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
0Gheorghe ChivuNéologismes d’origine latine dans les écrits de Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilorDICE, XV (2), 111-1202018pdf
html
2Roberto MerloSulle glosse parententiche nel Reglement organicesc a Moldovei (1831)Dimitrescu – Niculescu, II, 657-6932018pdf
1Antonia CiolacTermeni culinari străini în româna actuală folosiţi într-un corpus scris vs. oralLR, LXVI (3), 3302017pdf
0Cornelia Pavel NichiforProblemele limbajelor de specialitate în lingvistica română şi italianăAUS, 28 (1), 223-2282017pdf
html
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
1Mădălina Ungureanu, Ana-Maria GînsacObservaţii asupra transpunerii antroponimelor străine în limba română (perioada premodernă, 1780–1840)ICONN 4, 4312017pdf
html
1Sorin Cristian SemeniucStil publicistic şi limbaj politic în limba română literarăALIL, LVII, 3372017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Aura MocanuSimboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion GheţieExplorări, IV, 1912016pdf
1Gheorghe ChivuLa modernisation latino-romane du lexique roumain. Le modèle interneDICE, XIII (2), 72016pdf
1Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov
  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)
Diacronia, 3, A392016pdf.ro
pdf.en
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Dragoș Vlad TopalăInternational scientific terms of the 20th century (1900–1910)GIDNI, 2, 555-5582015pdf
html
0Elena-Lavinia DiaconescuAlexandru Odobescu’s contribution to the development of the Romanian literary languageLDMD, 3, 797-8052015pdf
html
3Emanuela I. DimaTextul gastronomic românesc între dialectal și literar. Studiu de caz: Buna menajeră de Ecaterina (colonel) SteriadVariația, 2, 1872015pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Anca-Elena DavidThe debates regarding to the writing of Romanian language dictionary in Familia periodical (1865-1906)LDMD, 1, 102-1062013pdf
html
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
0Noémi Fazakas, Csaba Attila BothLinguistic norm and language contact: the case of the Hungarian language in RomaniaLDMD, 1, 453-4622013pdf
html
1Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
0Ioana-Crina CoroiConsidérations sur la dynamique de la langue littéraire roumaineANADISS, 13, 922012pdf
1Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Sorin Cristian SemeniucJournalistic Style and Political Language in RomanianBSUMK, 202011pdf
html
4Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
1Cristian MoroianuLes principales étapes de l’évolution du vocabulaire de la langue roumaine à l’époque moderneAUB, LVIII2009pdf
html
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf
html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].