“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Simboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion Gheţie

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, IV, p. 191
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Ion Gheţie’s name has imposed itself in the Romanian culture because of his numerous studies dedicated to the Romanian language and dialectology. His most important writings in the two domanins are: Începuturile scrisului în limba română. Contribuţii lingvistice şi filologice (1974), Baza dialectală a românei literare (1975), Istoria limbii române literare. Privire sintetică (1978), Introducere în studiul limbii române literare (1982), Introducere în dialectologia istorică românească (1994), Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română (1994). Ion Gheţie also has numerous volumes of fiction: Drumul (1983), Pomul vieţii (1987), Încotro? (1999), O lume pentru fiecare (1992), Biruitorii (2002). This paper talks about the symbols found in the novel Pomul vieţii. Published in 1987, the novel has as main topic the fear of death. The main hero, Paul Conta, is the symbol of the man who doesn’t want to die. He is fighting with the idea of death and is trying to defeat it.
Key words:Ion Gheţie, the tree of live, the tragic hero, the Bible
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: