“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă
  • Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian

Authors:
Publication: Diacronia, 12, A171
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Pornind de la principiul că traducerea este o negociere între două culturi efectuată de un mediator—traducătorul—și că, în consecință, rezultatul final poartă atît urmele mediatorului, cît și pe ale epocii și mediului în care traducerea a fost efectuată, analizăm în acest articol influența pe care o au limbile de cultură asupra traducerii în limba română a numelor proprii străine, în perioada premodernă (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea). Avem în vedere mai multe tipuri de situații. Una ar fi cea în care limba de cultură este și expresia universului de referință al numelor, chiar dacă acestea sînt prezente în texte ale căror originale sînt scrise în altă limbă decît limba de cultură respectivă. În cazul acesta, limba originalului joacă, de fapt, rolul unui intermediar. Alteori, limba de cultură joacă rolul unui model care determină—fără să fie implicat direct în actul de traducere—forma pe care o ia un nume în textul-țintă. Influențați de limbile de cultură ale epocii (greacă, latină), traducătorii români din perioada premodernă optează deseori pentru înlocuirea formelor din textele traduse din diferite limbi vernaculare printr-o variantă receptată prin intermediul limbilor de cultură.
  • Translation is an act of “negotiation” between two or more cultural systems and languages, being mediated by a translator and carrying both the traces of the mediator and those of the translation context. We aim at investigating the impact of culture languages on foreign names translation into Romanian at the end of the eighteenth century and the beginning of the next. We consider several types of situations. Sometimes, the culture language is also the expression of the reference universe of names, even if they occur in texts whose sources were written in other languages than the respective culture language; in this case, the language of the source text plays the role of an intermediary. In some other instances, the culture language plays the role of a model that determines the name form in the target language, without being directly involved in the act of translation. Translators from the pre-modern stage of Romanian have often substituted the forms from different vernacular languages such as German, French or Italian by a variant received under the influence of a specific culture language, i.e. Greek or Latin.
Key words:
  • contact lingvistic, onomastică, toponimie, traducere
  • language contact, onomastics, toponymy, translation
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
8Pârvu BoerescuDin istoria scrierii româneștiEditura Academiei2014
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
3P. CrețiaNumele proprii grecești în romîneșteLR, VII (2), 54-591958pdf
3Traian CostaNumele proprii latinești în romîneșteLR, VII (4), 70-771958pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN