“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Problema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800

Author:
Publication: Limba română, IX (3), p. 33
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 7

3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].