“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Învățăcei și învățători. Marginalii românești într-un manuscris slavon din Biblioteca Națională „Chiril și Metodiu” din Sofia

Authors:
Publication: Spre Pământul Făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani , p. 285-294
Editors:Daniel Cain, Aneta Mihaylova, Roumiana L. Stantcheva, Andrei Timotin
Publisher:Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”
Place:Brăila
Year:
Abstract:[Pupils and teachers. Romanian marginalia in a Slavonic manuscript from the “Cyril and Methodius” Bulgarian National Library, Sofia]
The present paper focuses on several yet unknown Romanian annotations written on a Slavonic Psalter in 1679-1680 (Sl. ms. 1335, “Cyril and Methodius” National Library, Sofia). The notes describe how a young pupil begins to write under the direct guidance of his teachers, and represent a precious document for the history of Romanian education.
Key words:marginal notes, education, manuscript, Psalter
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

2Andra VasilescuDe la politeţea epistolară la politeţea conversaţională în româna vecheSCL, LXVII (2), 151-1672016html
8Otilia UrsCatalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române filiala Cluj-NapocaEditura Mega2011
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
2Ion GhețieCu privire la textele slavo-române cu traducere interlineară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XVII (1), 751968
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: