Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Învățăcei și învățători. Marginalii românești într-un manuscris slavon din Biblioteca Națională „Chiril și Metodiu” din Sofia

Autori:
Publicația: Spre Pământul Făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani , p. 285-294
Editori:Daniel Cain, Aneta Mihaylova, Roumiana L. Stantcheva, Andrei Timotin
Editura:Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”
Locul:Brăila
Anul:
Rezumat:[Pupils and teachers. Romanian marginalia in a Slavonic manuscript from the “Cyril and Methodius” Bulgarian National Library, Sofia]
The present paper focuses on several yet unknown Romanian annotations written on a Slavonic Psalter in 1679-1680 (Sl. ms. 1335, “Cyril and Methodius” National Library, Sofia). The notes describe how a young pupil begins to write under the direct guidance of his teachers, and represent a precious document for the history of Romanian education.
Cuvinte-cheie:marginal notes, education, manuscript, Psalter
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

2Andra VasilescuDe la politeţea epistolară la politeţea conversaţională în româna vecheSCL, LXVII (2), 151-1672016html
8Otilia UrsCatalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române filiala Cluj-NapocaEditura Mega2011
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
2Ion GhețieCu privire la textele slavo-române cu traducere interlineară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XVII (1), 751968
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: