“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)

Authors:
Publisher:Casa Editorială „Demiurg”
Place:Iași
Year:

Cover:

Citations to this publication: 26

0Emanuela Timotin, Mariyana Tsibranska-KostovaÎnvățăcei și învățători. Marginalii românești într-un manuscris slavon din Biblioteca Națională „Chiril și Metodiu” din SofiaSiupiur, 285-2942020pdf
0Maria Lupu
  • Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
  • Temporal dimensions in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu
Diacronia, 5, A722017pdf.ro
pdf.en
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Elena ChiaburuOffense à l’ouvrage dans les anciennes notes (II)TDR, VIII, 89-962016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Maria Lupu
  • O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
  • An image of the book in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu
Diacronia, 2, A242015pdf.ro
pdf.en
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
0Mariana FlaișerTermeni despre vreme în unele scrieri memorialistice româneștiPhil. Jass., XI (2), 772015pdf
1Otilia UrsRăspândirea cărţilor româneşti vechi, potrivit însemnărilor marginaleDR, s.n., XX (2), 1672015pdf
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
0Maria MocanuNotes from manuscripts and old books from Moldavia. I-IV, Corpus edited by Ioan Caproşu and Elena Chiaburu. Fragments of historyDICE, XI (2), 1492014pdf
html
0Maria MocanuÎnsemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu. Blestemul – între magie şi credinţăAUI, LX, 2052014pdf
0Maria MocanuO imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. ChiaburuAUI, LIX, 183-1932013pdf
0Mariana FlaişerThe role of translations in the structuring of Romanian scientific languageLDMD, 1, 88-932013pdf
html
0Mariana FlaișerMigraţia şi numele proprii feminine româneşti − privire diacronicăMetafore migr.2013pdf
html
0Vasile D. ȚâraCărţile româneşti vechi, o componentă esenţială a patrimoniului culturalRITL, VII (1-4), 372013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Constantin FrâncuDespre formele verbale supracompuse de tipul am fost cîntat, am fost cîntîndAUI, LVIII, 115-1262012pdf
0Mariana FlaişerLadies, Dames and Madams in I.L. Caragiale’s WritingsPhil. Jass., VIII (2), 41-462012pdf
html
1Vasile D. ȚâraUn miscelaneu de cronici moldovenești de la sfîrșitul secolului al XVIII-leaAUI, LVIII, 239-2562012pdf
0Teodora FîntînaruÎnsemnările pe cărţi ca formă de paratextualitateLibraria, X2011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
1Alexandru MareșMărunţişuri filologice LR, LIX (2), 267-2732010pdf
html
1Mariana FlaișerNotații privind limba română din însemnările de pe manuscrise și cărți religioase din Țara MoldoveiTDR, II, 127-1322010pdf
html
1Stelian DumistrăcelEtimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii româneAUG/XXIV, II, 652009pdf

Reviews of this publication: 3

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].