“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Morfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea

Author:
Publication: Limba română, LX (2), p. 162-176
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:This study is a description of the article (by traditional methods) in Daco-Romanian from the XIXth century. The material used for this purpose consists of private documents, folklore productions in prose or in verse, which may preserve dialectal forms and, for the late XIXth century, works of dialectology.
The author presents the dialectal distribution of forms for the enclitic and proclitic definite article, the possessive genitive article, the demonstrative (adjectival) one and also for the indefinite article.
In conclusion, it is emphasized the conservatism and the polymorphism of the article’s forms in the XIXth century.
Key words:
  • articol, variaţie liberă, repartiţie dialectală, polimorfism, conservatorism
  • article, free variation, dialectal distribution, polymorphism, conservatism
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

References in this publication: 10

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
3Grigore BrâncușUn text literar în graiul din GorjSIL1, 112008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
5Romulus TodoranParticularități dialectale bănățene într-un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (II)CL, XV (1), 511970
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
2Constantin LaceaGenitive feminine formate cu articolul prepozitivDR, III, 7981922-1923pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: