“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Morfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actuale

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXI, p. 34-62
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[La morphosyntaxe de l’article dans les parlers dacoroumains actuels]
L’auteur présente une synthèse concernant l’inventaire, la distribution spatiale et certaines particularités syntaxiques de l’article au niveau dialectal, à partir des bases de données dialectales comprises dans des recueils de textes auxquelles viennent s’ajouter les données offertes par les atlas linguistiques.
Dans les parlers (dacoroumains) contemporains, l’article est caracterisé par deux traits importants: son statut polymorphe et conservateur, qui est une conséquence de sa variété diatopique.
On remarque que les patois septentrionaux, par comparaison à ceux du sud, maintiennent, d’une part, certains traits archaïques dans le cadre de la flexion des noms propres de personnes (prénoms et patronymes), alors que d’autre part, ils concentrent le nombre le plus élevé de formes et de variantes de l’article, qui sont cooccurrentes, dans la totalité des cas.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 7

References in this publication: 25

5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
2Iulia MărgăritÎn legătură cu originea particulei alde (pe baza graiurilor româneşti din Bulgaria)LR, LV (1-2), 1032006html
4Maria MarinElemente arhaice sau învechite în morfosintaxa graiurilor românești din UngariaFD, XIX, 1972000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
1Victorela NeagoeConsiderații privind poziția graiului din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) în ansamblul dacoromâneiFD, XI, 771992
1Victorela NeagoeAspecte ale morfosintaxei graiului din Țara MoțilorFD, XI, 1611992
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
1Nuțu RoșcaParticularități ale articolului în onomastica din comuna Bîrsana (jud. Maramureș)LR, XXVII (3), 3211978
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
2Marilena TiuganNote morfosintactice (pe baza volumului al VI-lea al ALR, serie nouă)FD, VIII, 1871973
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
2Ratomir MarcovićTexte dialectale din Homolje (R.S.F. Iugoslavia)FD, VI, 1871969
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
1Victor IancuCu privire la morfo-sintaxa articoluluiLR, XIII (6), 5531964
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IIGS, VI (1-2), 1931933-1934
4D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IGS, V (1-2), 3001931-1932
1Elena MoroianuDin ținutul Săcelelor, IIGS, V (1-2), 101931-1932
2Emil PetroviciNume proprii de bărbați articulateDR, V, 5791927-1928pdf
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
2Constantin LaceaGenitive feminine formate cu articolul prepozitivDR, III, 7981922-1923pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: