“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu. Blestemul – între magie şi credinţă

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 205
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Majoritatea cărţilor care au fost citite în Ţările Române cuprind, alături de textul propriu-zis, sute de însemnări pe filele albe de la început sau de la sfîrşit, care servesc la legatul cărţii, pe marginile paginilor sau, cel mai adesea, la sfîrşitul textului. Elemente de escortă a conţinutului propriu zis al cărţii, vechile însemnări capătă o valoare de sine stătătoare şi se constituie, ele însele, într-o literatură distinctă, alcătuind o frescă a unei epoci trecute. Articolul de faţă are la bază corpusul Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, cuprinzînd patru volume şi acoperind un segment temporal de peste patru secole (1429-1859).
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: