Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu. Blestemul – între magie şi credinţă

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 205
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Majoritatea cărţilor care au fost citite în Ţările Române cuprind, alături de textul propriu-zis, sute de însemnări pe filele albe de la început sau de la sfîrşit, care servesc la legatul cărţii, pe marginile paginilor sau, cel mai adesea, la sfîrşitul textului. Elemente de escortă a conţinutului propriu zis al cărţii, vechile însemnări capătă o valoare de sine stătătoare şi se constituie, ele însele, într-o literatură distinctă, alcătuind o frescă a unei epoci trecute. Articolul de faţă are la bază corpusul Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, cuprinzînd patru volume şi acoperind un segment temporal de peste patru secole (1429-1859).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: