“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Considerații privind evoluția semantică a unor împrumuturi slavone

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 209
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

2Maria Stanciu-IstrateSchimbări semantice la unele cuvinte de origine slavăSIL3, 1512010
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: