Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the Pharisee

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 77-92
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans cet article, nous nous proposons d'étudier la dynamique lexico-sémantique en visant le processus de traduction et de révision, sur un corpus formé de plusieurs versions bibliques roumaines: notre démarche consiste à comparer huit versions partielles ou intégrales des Saintes Écritures: l'Évangéliaire de Coresi (CORESI 1561), le Nouveau Testament de Bălgrad (NTB 1648), la Bible de Bucarest (BIBLIA 1688), la Vulgate de Blaj (BIBLIA 1760), la Bible de Blaj (BIBLIA 1795), la Bible Cornilescu (BIBLIA 1921), la Bible Radu-Galaction (BIBLE1939), la Bible Anania (BIBLE 2001). Notre étude envisage les substitutions lexicales identifiées dans un fragment représentatif de chacune des éditions biblique énumérées ci-dessus; il s'agit de la Parabole du publicain et du pharisien (l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets de 9 à 14). À la fin de notre investigation, une certaine dynamique lexico-sémantique manifestée par des substitutions lexicales sera évidente, mais, à part ces divergences, on rencontrera de nombreuses coïncidences lexicales qui offriront des indices en ce qui concerne la filiation des textes. Nous entreprendrons aussi une recherche comparative, pour relever les correspondances lexico-sémantiques entre la langue roumaine et les langues latine et grecque, impliquées dans le processus de traduction ou de révision.
Cuvinte-cheie:dynamique lexico-sémantique, versions bibliques roumaines, substitutions lexicales
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
2Emanuel ConțacInfluența versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921Explorări, I, 1222011pdf
3Bartolomeu Valeriu Anania„Biblia lui Șerban”, monument de limbă teologică și literară româneascăTDR, I, 25-352009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: