Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Influenţe ale literaturii patristice în a doua predoslovie a „Psaltirii” de la Alba Iulia (1651)

Autor:
Publicația: Revista de istorie și teorie literară, VII (1-4), p. 167
p-ISSN:0034-8392
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this study there is analyzed the impact of patristic literature on the first translation into Romanian of the Book of Psalms, in 1651, under the coordination of Simion Ştefan, the Orthodox Metropolitan of Transylvania. The translation was done from Hebrew, but the influence of the Greek Septuagint, the Latin (not necessarily the Vulgate) and the Slavic versions cannot be ignored. In the Second Introduction (Predoslovie), the Archbishop gives an erudit presentation of the origin, authorship, aims, structure, main ideas of the Book of Psalms, using – with or without specific nomination – the works of Basil the Great, Jerome, Augustine and of the less known Byzantine writer Euthimius Zigabenus. The Western manner of quotation and paraphrase is obvious, having as a result a very modern and scientific version of the Book of Psalms.
Cuvinte-cheie:Psalms, Romanian language, patristic literature, quotation, paraphrase
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: