Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostiv

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 217
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The focus of this study is the lexical-semantic dynamics in Romanian biblical versions. We have selected a number of five texts that are representative for a comparative analysis of the Parable of the Good Samaritan, from Gospel according to Luke, chapter 10, verses 25-37: Coresi’s Tetraevangelion (TETRAEV. 1561), The New Testament from Bălgrad (NT 1648), The Bible from Bucharest (BIBLE 1688), The Vulgata from Blaj (BIBLE 1760), The Bible from Blaj (BIBLE 1795). We note the presence of lexical coincidences in successive versions of the Bible: a word that has not been replaced at all, resisting during several centuries. The stability of a word is usually proof of its framing within the basic vocabulary of the language and an index concerning the genealogy of texts. The lexical substitutions from the biblical versions have different explanations: language variation (diachronic, stylistic and dialectal variation); the use of different sources (especially, the Slavonic, Greek or Latin sources); the passage from the principle of literal rendering to the literary translation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
3Bartolomeu Valeriu Anania„Biblia lui Șerban”, monument de limbă teologică și literară româneascăTDR, I, 25-352009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: