Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’édition des textes roumains anciens

Autor:
Publicația: Manuals of Romance Linguistics. Volume 4: Manuel de la philologie de l’édition, Secțiunea Les éditeurs devant les traditions différentes, p. 95
ISBN:978-3-11-030246-2
Editori:David Trotter
Editura:Walter de Gruyter GmbH
Locul:Berlin / Boston
Anul:
Rezumat:Commencée pendant les années ’40 du XIXe siècle, l’édition des textes roumains anciens a parcouru jusqu’à nos jours un chemin assez long, parsemé, évidemment, de réussites et d’insuccès, comme dans tout autre domaine d’ailleurs, mais ayant, en général, une évolution ascendente. Laissant de côté quelques exceptions honorables, des éditions diplomatiques et critiques réalisées à un niveau scientifique supérieur ont commencé à être publiées seulement après la première décennie du siècle passé. C’est toujours à cette époque qu’on a commencé à accorder une attention spéciale aux principes techniques et méthodologiques concernant la structure des éditions, ainsi qu’aux problèmes liés à l’établissement et à la reproduction du texte de base. Bien des points obscurs relevant d’une question toujours actuelle, à savoir la transcription des textes et l’interprétation de la graphie cyrillique, ont été élucidés de façon satisfaisante pendant la seconde moitié du siècle passé. À la même époque apparaissent aussi quelques tentatives plus ou moins isolées de l’utilisation de l’alphabet latin dans l’écriture roumaine. Cette littérature a été surtout l’expression de la propagande calvine parmi les Roumains du Banat-Hunedoara (XVIe–XVIIIe siècles) et de la propagande catholique exercée par les missionnaires italiens en Moldavie (XVIIe–XVIIIe siècles). La plupart des écrits roumains en alphabet latin ont été publiés en transcription diplomatique. On a recouru plus rarement à la reproduction du texte en transcription phonétique interprétative. Pour ces écrits, un des problèmes les plus importants et les plus difficiles reste l’interprétation de la graphie.
Cuvinte-cheie:édition, alphabet cyrillique, alphabet latin, établissement du texte de base, reproduction du texte
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 34

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
4G. MihăilăCultură și literatură română veche în context european
Studii și texte
Editura Științifică și Enciclopedică1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
3Ion GhețieMoldova și textele rotacizanteLR, XXV (3), 2571976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
10Liviu OnuCritica textuală și editarea literaturii române vechi
Cu aplicații la cronicarii Moldovei
Minerva1973
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
1Iorgu IordanÎntre istorie, filologie și lingvisticăLR, IX (2), 221960
7N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
1Viorica PamfilÎn legătură cu editarea textelor noastre chiriliceCL, IV (1-2), 2011959
11Andrei VeressBibliografia română-ungară
Românii în literatura ungară și ungurii în literatura română. I. 1473–1780; II. 1781–1838
Cartea Românească1931
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
1Ovid DensusianuManuscrisul romînesc al lui Silvestro Amelio, din 1719GS, I (2), 2861924
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: