Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lista lucrărilor științifice publicate de Prof. univ. dr. Elena Dragoș

Autor:
Publicația: Din dragoste de dascăl și de voroavă. Omagiu doamnei profesor Elena Dragoș, la aniversare, p. 15-25
ISBN:978-606-17-1478-0
Editori:Adrian Chircu, Maria Aldea
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 25

2Elena DragoșStylistica rediviva. Schiță diacronică a unei figuri sintactice: anaforaDR, s.n., XXIV (1), 662019pdf
html
1Elena DragoșValenţe pragmatice ale etimologiei tropilorCoteanu, 113-1182014pdf
2Elena DragoșNote asupra enunțului ca unitate comunicativăDR, s.n., XV (1), 112010pdf
html
1Elena DragoșFractarea enunţului / fractarea discursuluiSCL, LIX (1), 852008html
1Elena Dragoș, Ștefana DunceaInterjecţie, cuvânt al discursului sau praxem?Lingua, V2006html
1Elena DragoșConversia morfologic-diacronică – sursa de implicare a pragmaticiiLingua, III-IV2004-2005html
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
1Elena DragoșMorfosintaxă argotică?Studia UBB, XLV (1)2000
29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
1Elena DragoșValențe pragmatice ale retoricii și valențe retorice ale pragmaticiiSCL, XLIX (1-2), 1431998
1Elena DragoșConsidérations sur l’article en roumain (la perspective pragmatique)RRL, XXXIX (2), 1731994
2Elena Dragoș, G. G. NeamțuObservații asupra adjectivelor pronominale de întărireLR, XLIII (3-4), 891994
1Elena DragoșOrtografia și perspectiva semioticăLR, XLII (6), 2871993
2Elena DragoșMetafore eminesciene. Între prediscursiv și discursivCL, XXXIV (2), 911989
1Elena DragoșDiscursul literar și actele de discursCL, XXXII (1), 561987
1Elena DragoșRelations between Discourse Units and Speech Acts (in Narrative Discourse)RRL, XXX (5), 4211985
1Elena DragoșConvexitatea și tipologia textualăCL, XXIX (2), 1491984
1Elena DragoșStructura narativă a nuvelei istorice românești (C. Negruzzi și Al. Odobescu)CL, XXVII (1), 691982
1Elena DragoșAn Approach to Narrative DiscourseRRL, XXVII (4), 3091982
1Elena DragoșSimbolul. Puncte de vedereCL, XXVI (1), 771981
2Elena DragoșI. L. Caragiale și tehnica limbajului absurdCL, XXIII (1), 1131978
1Elena DragoșO categorie a discursului narativ – timpulCL, XXIII (2), 2291978
1Elena DragoșSemiotica și diacronia literară. Cîteva precizăriCL, XXI (1), 1031976
1Elena DragoșL’isotopie dénotative et le style individuelRRL, XX (6), 6451975
1Elena DragoșCîteva considerații asupra formei imaginii figurativeCL, XVIII (1), 1131973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: