Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stylistica rediviva. Schiță diacronică a unei figuri sintactice: anafora

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIV (1), p. 66
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: