“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Stylistica rediviva. Schiță diacronică a unei figuri sintactice: anafora

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XXIV (1), p. 66
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 3

29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: