“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Carte și tipar la Bălgrad. (1567-1702)

Author:
ISBN:9735553333
Publisher:Editura Clusium
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 21

0Dora VăetușDinamica lexico-semantică în versiunile biblice româneşti (Ev. Luca, 15, 22-24)Tohăneanu, 386-3952019
1Monica VlaseLista lucrărilor științifice publicate de Prof. univ. dr. Elena DragoșDragoș, 15-252019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
0Ioana Moldovanu-CenușăMarginalii filologice la Psaltirea de la Bălgrad (1651)Phil. Jass., XII (2), 139-1452016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Florentina NicolaeInfluenţe ale literaturii patristice în a doua predoslovie a „Psaltirii” de la Alba Iulia (1651)RITL, VII (1-4), 1672013pdf
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
1Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012

Reviews of this publication: 1

Elena DragoșDR, s.n., IX-X, 3132004-2005pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].