“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O precizare privind traducerea Pânii pruncilor

Author:
Publication: Limba română, LXV (3), Section Filologie, p. 421-424
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Une précision concernant la traduction sur Le pain des enfants]
L’auteur attire l’attention sur une information furnie par Paul Binder, selon laquelle Ianăş Duma était originaire du Banat. C’est de cette manière que s’explique la présence des particularités linguistiques spécifiques du Banat dans la traduction du Pain des enfants appartenant à Ianăş Duma, un habitant du Bărăbanţ, dans le district d’Alba.
Key words:
  • Ianăş Duma, Pânea pruncilor, bănăţeni stabiliţi în Bărăbanţ
  • Ianăş Duma, Le pain des enfants, habitants du Banat établis à Bărăbanţ
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 9

40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
4Ion GhețieEvoluția normelor literare în tipăriturile ardelenești de la sfîrșitul secolului al XVII-leaLR, XXII (5), 4431973
5I.-A. CandreaConstatări în domeniul dialectologieiGS, I (2), 1691924
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: