Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analiza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în Biblie

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 109
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’article est structuré sur deux dimensions: l’une théorique – ayant pour repère la théorie d’ E. Coşeriu – et une autre, pratique – par rapport au modèle des champs lexico-sémantiques proposé par Angela Bidu-Vrănceanu. L’intention de notre approche a été celle de vérifier en quelle mesure les noms des plantes tirés des textes bibliques roumains représentant la tradition biblique roumaine actuelle sont structurables dans un champ lexico-sémantique. L’information peut constituer un instrument utile dans la sphère de nos préoccupations, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés de la phytonimie biblique roumaine.
Cuvinte-cheie:sémantique, lexique, champ lexico-sémantique, classe lexicale, analyse sémique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
3Lucian LazărCriterii de tipologizare a câmpurilor lexicaleDR, s.n., VII-VIII, 792002-2003pdf
html
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: