Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale traducerii la Dosoftei

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 159-168
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L'ouvrage a pour but la discussion d'un ancien texte roumain, Parimiile preste an, publié par Dosoftei, Mitropolite de la Moldavie, à Iaşi, en 1683. À côté des fragments bibliques (parimii), on trouve ici quelques hymnes traduits du slavon dont l'original est aussi réproduit par Dosoftei, ce qui nous permet de suivre une manière assez insolite de traduction: Dosoftei préserve la forme du texte, conformément au principe de la traduction littérale général à l'époque, mais il essaie à la fois réconstituer le sens du texte dans des fragments explicatifs qui accompagnent la traduction proprement-dite. Notre but est de souligner quelques modalités de réalisation cette réconstruction du sens.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012

Referințe în această publicație: 6

5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
4Alexandru GaftonConsideraţii asupra rolului gloselor în vechile texte româneştiPhilologos, I (1-2), 79-1122005
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: