Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalităţi de numire a divinităţii în textul poetic arghezian

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (2), p. 134-151
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The paper Modalities of naming divinity in Arghezi’s poetic text analyzes the various semantic and stylistic possibilities used by a nonconformist poet as Arghezi to refer to the divinity and, by extension, to the entire religious vocabulary. Depending on the context, divinity is: Dumnezeu, Domnul, El, Cel-de-Sus, Sfinţia- Sa, Împresuratul de Astre, Acel-ce-ştie, Părinte, Tatăl, Cine-ştie-Cine, Cineştie, Careva, Acela Carele, A-toate-făcătorul, Cel ce făcuse lumea, Cel-ce-se-ascunde, Mare-aprinzătorul de stele etc. By cataloging the numerous names, but also a wide range of memorable stylistic sequences, our analysis will reveal mainly two phenomena: the semantic polarization and the poetic metaphorization, by using religious words, which comprise a dominant semantic field in Arghezi’s poetry.
Cuvinte-cheie:
  • text, poezie, Dumnezeu, religie, semantică, stilistică
  • text, poetry, God, religion, semantics, stylistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: