Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 269-283
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Parimiile preste an, a lectionary published in 1683 by a well-known Romanian scholar, has never made the subject of a thorough and exclusive study, although its place within the Romanian culture is rather peculiar. Following the assumptions that have been made about its origins and its use, we verify them by comparison with the Byzantine and the Old Slavonic traditions of an Old Testament lectionary type, the prophetologion.
Cuvinte-cheie:prophetologion, parimejnik, Old Testament, lectionary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: