Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Some Exegetical Aspects of the Old Testament Lections in The Orthodox Church

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, III, p. 303
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In dieser Arbeit wird versucht, einige exegetische Aspekte der biblischen Lesungen im orthodoxen Kult zu entwerfen, wobei als Fallstudie die alttestamentlichen Lektionen im Prophetologion untersucht worden waren. Neben dem in der selektiven Lesungen der alttestamentlichen Stellen festgestellten moralischen Grundsatz, werden die folgenden exegetischen Prinzipien in den Lesungen des Prophetologion an der größten Fest der Kirche, Ostern, herausgefunden: (1) Allegorie; (2) Typologie; (3) Exemplifizierung; (4) Rekontextualisierung; (5) Prophezeiung.
Cuvinte-cheie:Prophetologion, Paroimiarion, Orthodox exegesis, biblical hermeneutics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
5Eugen PavelObservații filologice și lingvistice asupra primelor parimiare româneștiDR, s.n., XVI (2), 143-1482011pdf
html
3Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: