Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XI (2), p. 83
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present study aims to analyze the logical-semantic values of the derivatives formed with the prefix în-, considering the relation between Latin and Romanian. This analysis takes into account, on the one hand, the meanings of the Latin prefix in-, but also, on the other hand, the development of the meanings of the Romanian prefix în-. Consequently, we will systematize the semantic values of one of the most productive Romanian prefixes inherited from Latin, diachronically and synchronically, emphasizing, at the same time, the vivid and extremely dynamic character of the Romanian language, capable of manifesting intensely its lexical creativity from a historical stage to another.
Cuvinte-cheie:Latin, Romanian, prefix, logical-semantic values, derivative
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: