Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, A8
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul de față se înscrie pe direcția actualizării în lingvistica românească a teoriilor privitoare la interferențele lingvistice (româno-maghiare) manifestate în unele comunități bilingve și a cercetării particularităților lexicale pătrunse în limba română scrisă prin influența graiurilor maghiare vorbite în diferite zone ale țării sau chiar prin traducerea în română a unor texte maghiare. Preocuparea de bază o constituie împrumuturile maghiare lexicale vechi din limba română care sînt discutate din perspectiva schimbărilor petrecute în planul semnificației. Inventarierea sensurilor împrumuturilor maghiare s-a efectuat pe baza unui corpus de texte românești vechi, ținîndu-se cont și de materialul oferit de diverse dicționare cu preocupări (și) etimologice. Așa cum reiese din cele cîteva exemple analizate în cadrul prezentului studiu, sensul lexical este impregnat atît de intelect, cît și de afectivitate. Însă universul emoțional este rareori preluat o dată cu termenul împrumutat. Cel mai des, conținutul afectiv este, la rîndul lui, adaptat conform sensibilității și spiritualității proprii vorbitorilor care împrumută.
  • The present study joins the series of works aiming to bring up to date, within Romanian linguistics, the theories concerning (Romanian-Hungarian) linguistic interferences manifested in bilingual communities and the research of lexical properties which have entered the Romanian written language either by the influence of the Hungarian dialects, spoken in different regions of the country, or by the translation of Hungarian texts into Romanian. The study will focus on Hungarian loanwords in old Romanian language which are discussed in terms of their changes in meaning. The inventory of the Hungarian loanwords’ meanings listed here was made based on a corpus of old Romanian texts, taking into account the material provided by various dictionaries with etymological concerns. As the few examples analysed in this study show, lexical meaning is impregnated with both intellect and emotional sensibility. The emotional universe, however, is rarely taken over along with the loanword. The emotional content is most often adapted, in its turn, to the sensitivity and spirituality of the speakers who borrowed the word.
Cuvinte-cheie:
  • contact lingvistic, împrumut lexical, vechea română literară
  • language contact, lexical borrowing, Old Romanian literary language
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 29

14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO