Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XI (1)
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Parimiile preste an is a lectionary (prophetologium) published in 1683 by Dosoftei, a well-known Romanian scholar and clerge. The Prophetologium is a special type of lectionary, used only by the Eastern Church; the text we discuss is the only Romanian printed version of a prophetologium. In this article we analyze the religious hymns in the Romanian prophetologium, comparing them with their Old Church Slavonic original, and the explanatory glosses that accompany the translation.
Cuvinte-cheie:prophetologium, translation, glosses, hymn, Old Church Slavonic
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
4Alexandru GaftonConsideraţii asupra rolului gloselor în vechile texte româneştiPhilologos, I (1-2), 79-1122005
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: