Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elements sémantiques et stylistiques du texte poétique d’Arghezi. La dénomination de la divinité

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 421-439
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present paper focuses on the various stylistic and semantic ways through which Tudor Arghezi – a non-conformist poet – relates to the divinity, and, subsequently, to the whole religious vocabulary. Depending on the context, the divinity is: God, The Lord, He, The-One-from-Above, His-Holiness, Surrounded by Stars, He-Who-Knows, Father, Whoknows, Someone, The One Who, The One Who Has Made the World, The One Who Hides, The Mighty One Who Lights the Stars, etc. Considering these names and the contexts in which they occur, our investigation marks out two phenomena: the semantic polarization and poetic metaphorization through religious terms that form a dominant lexical field in Tudor Arghezi’s poetry.
Cuvinte-cheie:text, poetry, God, religion, semantics, stylistics
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: