Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note filologice la Cartea a IV-a a Regilor

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 3, p. 125
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’étude comparative des principales versions roumaines du quatrième livre des Rois, en étendant les recherches aux autres livres bibliques aussi, nous a permis de faire quelques observations concernant la traduction du texte biblique : le nom du Belzébuth en roumain, l’épisode de l’ascension au ciel du prophète Élie et le conditionnement historique dans la désignation de certaines réalités bibliques: la lèpre (bube, gubăvie, lepră, mişălie, pracază, stricăciune), l’eunuque (famen, scopit, hadâmb, eunuc, dregător), le centurion (sutaş, iuzbaşă), le scribe (logofăt, cărturar).
Cuvinte-cheie:Belzébuth, Prophète Élie, lèpre, eunuque, centurion, scribe, logothète
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: