Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Material lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIV, p. 7
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Novel lexical resource from revised “Milescu” version of the Old Testament]
The paper represents an important contribution to a better knowledge of the lexic’s development with one of the most significant Romanian old texts, i.e. the whole version of the Old Testament, created between 1661–1664, at Constantinople, by the renown Romanian scholar and politician Nicolae Milescu Spătarul (1636–1708). Being a translation of the Septuagint, the first version of Milescu’s text went through subsequent revisions and it has been preserved in Ms. 45, kept in the Library of the Romanian Academy, the Branch of Cluj. It was this particular text which became the basis of the Bible of Bucharest (1688), representing the first whole Romanian printed version of the Scripture. Still unpublished, the monumental text (over 900 pages of Cyrillic manuscript) was yet barely researched by experts. The author of this text leads a team of philologists which prepare a critical whole edition of the manuscript. They have chosen and presented analytically from the exhaustive index of the edition a series of almost 900 lexical units which were unknown or almost unknown by lexicographers, many of them being attested for the first time (hapax legomena). These are especially direct contextual borrowings, Grecisms, Hebraisms, Romanian adaptations of Slavonic words, but also old or popular words rarely used, spontaneous lexical developments, etc. The author’s intention was to put at the experts’ disposal, especially the ones which are editing the academic Dictionary of Romanian Language (DLR, in Romanian), an extremely valuable novel lexical resource.
Cuvinte-cheie:Ms. 45, Nicolae Spătarul Milescu, Hebraism, Grecism, Romanian adaptation of a Slavonic word, lexical borrwing, context, lexicography, Dictionary of Romanian Language, translation, Septuagint, Bible of Bucharest (1688)
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 19

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (III)LR, XXXVIII (1), 311989
5N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (IV)LR, XXXVIII (2), 1071989
5N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (V)LR, XXXVIII (5), 4631989
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (I)LR, XXXVII (5), 4551988
10N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (II)LR, XXXVII (6), 5211988
4Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (I)LR, XXXV (3), 1851986
3Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (II)LR, XXXV (5), 4391986
1Liviu OnuConcordanțe lingvistice în traducerile spătarului N. MilescuSCL, XXXVII (3), 2401986
7N. A. UrsuDin nou despre paternitatea primei traduceri românești a Istoriilor lui Herodot și despre revizia Vechiului Testament tradus de Nicolae MilescuLR, XXXIV (1), 301985
1Liviu OnuConcordanțele lingvistice sau capcanele stabilirii paternității unui text. Probleme de metodă. ILR, XXXIII (1), 441984
2Liviu OnuConcordanțele lingvistice sau capcanele stabilirii paternității unui text. Probleme de metodă. IILR, XXXIII (2), 1191984
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: