Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Motivarea internă a relațiilor semantice. Antonimia analizabilă

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 255
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:No matter the point of view from which it is considered – either from that of the language (langue), as a relation of real or possible opposition, binary and symmetrical, which is constantly established between the meanings of two or more (series of) linguistic items belonging to an identical semantic field, or from that of the speech (parole), as a relation of real opposition, which may refer to sundry aspects (circumstance, quality, process, etc.) and which is spontaneously established by the speakers between the meanings of two or more linguistic items, in a concrete situation of communication, confined by no traditional or structural restriction –, there is always an analogical mechanism which leads to the engendering and working of an antonymic relation.
The material we have presented here helps to point, on the one hand, various aspects of any antonymic relation which is structurally analysable and, on the other hand, to indicate some of the mechanisms which are manifest in the working of antonymic relations, as a mark of internal linguistic reorganisation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

5Cristian MoroianuDicționar etimologic de antonime neologiceEditura Universității din București2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
5Theodor HristeaEtimologia multiplă internăLR, XX (5), 4791971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: