Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale lexicului în Parimiile preste an (Iași, 1683)

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 392
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dosoftei, métropolite de la Moldavie (1624-1693), est connu comme un traducteur très actif. Cet article présente son ouvrage le moins connu, Parimiile preste an (Iaşi, 1683), et aussi quelques modalités par lesquelles Dosoftei surpasse une difficulté commune à l’époque des premières traductions en roumain, la pauvreté du vocabulaire par rapport à la nécessité d’exprimer les concepts du texte à traduire.
Cuvinte-cheie:Dosoftei, prophetologion, traduction, créativité lexicale
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
77Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: