Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ipostaze ale traductologiei în România (2000-2015)

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță, p. 9-44
ISBN:978-973-125-526-2
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The main purpose of this paper is to show that the meta-analysis of the Romanian reflection in the field of translation studies is beginning to take shape. To this end, the article reviews and examines editions and translation studies works (the “Appendix” lists about 180 titles, including reprints) published between 2000 and 2015, which prove the researchers’ interest in various directions of descriptive and applied research. The way in which the field of current Romanian translation studies relates both to the European research and conceptualisation, and to well-established Romanian studies on translation prior to 2000, reveals the absence of self-centredness and the presence of several linguistic codes and ways to theorise translation.
Cuvinte-cheie:Romanian translation studies, meta-translation, the theory/practice/didactics of translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 18

5Ioan-Florin FlorescuÎn multe chipuri de Scripturi
Studii de traductologie biblică românească
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
3Georgiana Lungu-BadeaRumänische Übersetzungsmethoden im 18. und 19. Jahrhundert. Politische, sprachliche, ethische und ästhetische ProblemstellungenRum. Übers., 332014pdf
26Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
6Inga DruțăDinamica terminologiei româneşti sub impactul traduceriiCentrul Editorial-Tipografic al USM2013
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
10Magda JeanrenaudLa traduction
Là où tout est pareil et rien n’est semblable
EST2012
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
10Georgiana Lungu-BadeaScurtă istorie a traducerii
Repere traductologice
Editura Universității de Vest2007
33Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
2Petre Gheorghe BârleaRolul traducerilor din latină în evoluția limbii române literareEditura Academiei2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
4Gustavo-Adolfo Loría-RivelPentateuhul: probleme de traducere a textului biblicEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004html
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
3Georgiana Lungu-BadeaDespre traductologie (obiect de studiu, statut, obiective, teorii ale traducerii)SCL, LII (1-2), 45-612001pdf
2Georgiana Lungu-BadeaNecesitatea unei critici a traduceriiAUT, XXXVI-XXXVII, 199-2221998-1999pdf
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: